Dunántúli kategóriák

Amstel Hotel - hotel
Cím: 7621 Pécs, Dr. Majorossy u. 3.
Telefon: 72/215-679, 72/215-680
Web: http://www.ohb.hu/amstel/index.hu.html